22.04.2017 odbędzie się konferencja „Pogranicza coachingu i psychoterapii” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Progres Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Z przyjemnością informujemy, że wśród prelegentów znalazły się osoby związane ze Studium Neurolingwistycznej . Psychoterapii Polskiego Instytutu NLP, coachowie, a także psychoterapeuci pracujący w podejściu neurolingwistycznej psychoterapii:

  • dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik z wystąpieniem „Coaching a psychoterapia – podobieństwa i różnice”,

  • mgr Jan Jędrzejczyk z wystąpieniem  „Motywacja w coachingu i psychoterapii”.

Jak piszą organizatorzy:

Konferencja „Pogranicza coachingu i psychoterapii” dedykowana jest szerzeniu rzetelnej wiedzy na temat obu form pomocy. Chcemy nakreślić podobieństwa i różnice oraz zaprezentować zagadnienia etyczne związane z wykonywaniem obu zawodów.

Wydarzenie odbędzie się w sali balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 32.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku.

Zarejestrować się można korzystając z formularza google.