Serdecznie zapraszamy na warsztat z „Panoramy społecznej”, który poprowadzi Benedykt Peczko.

Panorama społeczna to autorska koncepcja i metoda rozwinięta przez holenderskiego eksperta NLP, Lucasa Derksa. Skupia się ona na subiektywnym, nieświadomym sposobie kodowania przez ludzki umysł zmysłowej reprezentacji naszych społecznych powiązań. Podobnie jak jest to w przypadku linii czasu, panorama społeczna przybiera formę przestrzenną. Jej struktura nie tylko oddaje charakter relacji, ale także dominujące w nich emocje, schematy myślenia i interakcji. Dzięki panoramie społecznej rozwijamy samowiedzę na temat wzorców relacji zarówno swoich, jak i innych osób. To zaś daje nam możliwość rozwiązywania różnorakich problemów relacyjnych oraz większą kontrolę i możliwości świadomego kształtowania relacji z innymi i z samymi sobą.


Cel szkolenia

PSYCHOTERAPEUCI:

-zwiększenie samoświadomości w kontekście bycia w relacji psychoterapeutycznej,

-narzędzie pracy na relacji i narzędzie autodiagnozy w roli psychoterapeuty,

-diagnoza i praca z relacjami w systemie rodzinnym i innych systemach społecznych,

-użyteczne narzędzie wspierania i rozwoju poczucia własnej wartości,

-praca ze stratą,

– narzędzie pomocne w pracy z żałobą,

COACHOWIE:

-praca z poczuciem straty,

-diagnoza i poprawa relacji w zespole, w którym pracuje klient,

-rozwiązywanie konfliktów,

-podnoszenie potencjału negocjacyjnego,

-wsparcie osób poddawanych presji lub mobbingowi,

-zwiększenie świadomości w kontekście tworzenia relacji w coachingu i byciu w roli coacha.

OSOBY ZAINTERESOWANE SAMOROZWOJEM:

-poprawa obrazu siebie i rozwijanie swojego potencjału wewnętrznego,

-poprawa relacji,

-możliwość pracy z indywidualnym doświadczeniem poczucia straty,

-odzyskiwanie i/lub wzmacnianie dostępu do wewnętrznych zasobów.

Korzyści

Nauczysz się, jak:

-prawidłowo rozrysowywać i tworzyć mapę opisującą relacje z różnymi osobami, -stworzyć panoramę społeczną własną i innych osób,

-stosować rozpoznanie panoramy społecznej w odmiennych kontekstach: rozwój własny, coaching, psychoterapia.

UWAGA! Do udziału konieczne jest ukończenie co najmniej kursu Praktyk NLP lub całościowe szkolenie w coachingu.

Termin: 3-4 czerwca

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Niedzielskiego 2E lok.12

Godz. 9.30 – 17.30

Cena: 1450 PLN

Do 15.05 specjalna cena: 1200 PLN

Zapraszamy!

Zapisy przez biuro@econlp.com