Start 18 lutego 2017 r.

Do 18.01.17 cena promocyjna.

Studium Coachingu MLC – kompleksowe szkolenie certyfikacyjne, akredytowane przez Izbę Coachingu i zgodne z wymaganiami akredytacyjnymi ICF.

To 200 godzin zajęć, 10 lat doświadczenia w nauczaniu i 25 lat – w prowadzeniu coachingu.

Certyfikat MLC potwierdza kompetencje coacha jako osoby przygotowanej do samodzielnego prowadzenia coachingu indywidualnego (w obszarze osobistym i zawodowym) oraz coachingu zespołowego.
Zgłoszenia oraz pytania prosimy przesyłać na adres: biuro@ccinnovation.pl
Więcej informacji o Studium znajduje się na stronie.