shutterstock_10166416web 10 lat

Studium Coachingu MLC jest kompleksowym szkoleniem certyfikacyjnym, akredytowanym przez Izbę Coachingu. Przygotowuje uczestników do samodzielnego prowadzenia coachingu odnoszącego się do wszystkich poziomów funkcjonowania osoby, uwzględniając uwarunkowania systemów, których jest częścią (np. organizacji, czy rodziny), zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym, w pracy z jednostkami i zespołami.

Kolejna intensywna edycja Studium Coachingu 2017 trwa od lutego do lipca 2017. Obejmuje 9 zjazdów, 172 godziny szkolenia i minimum 22 godziny praktyki w roli coacha pod superwizją akredytowanych superwizorów.

Certyfikat MLC potwierdza kompetencje coacha jako osoby przygotowanej do samodzielnego prowadzenia coachingu indywidualnego (w obszarze osobistym i zawodowym) oraz coachingu zespołowego.

Program jest akredytowany przez Izbę Coachingu i zgodny z wymaganiami akredytacyjnymi ICF.
Do 18 stycznia 2017 r. obowiązuje niższa cena!
Zgłoszenia oraz pytania prosimy przesyłać na adres: biuro@ccinnovation.pl

Więcej informacji o Studium znajduje się na stronie.