Miło nam poinformować, że podczas tegorocznego IX Coachowiska, nasza mentorka i współzałożycielka Polskiego Instytutu NLP o
raz autorka Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik otrzymała nagrodę „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu ”

przyznaną przez całe środowisko polskich coachów – Stowarzyszenie Coachów Polskich (organizator Gali), Izbę Coachingu, ICF (International Coach Federation) i EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

A już 28.10 rozpoczynamy kolejną edycję Studium Coachingu MLC.
Tagged on: