Treningi tego rodzaju są jedną z form doświadczenia własnego (osobistego procesu zmiany i rozwoju), które jest obligatoryjne w przypadku psychoterapeutów. Szkolenia dla coachów, trenerów, mediatorów, mentorów, menedżerów itd. zwykle nie obejmują i nie wymagają tego elementu kształcenia, niemniej jest on wysoce zalecany dla wszystkich, którzy pracują z grupami, zespołami itp. Podobnie dla tych, którzy są członkami grup i zespołów, a chcieliby poprawić swoje w nich funkcjonowanie.

Jak zauważają specjaliści w tej dziedzinie, m.in. z ośrodka Tavistok w Wielkiej Brytanii, we wszelkiego rodzaju organizacjach występuje „ukryta dynamika” dotycząca relacji, komunikacji, nieformalnych ról, faz rozwoju systemów itp. Dynamika ta wywiera bardzo znaczący wpływ na jakość współpracy, a w efekcie na skuteczność działania przedstawicieli i w końcu na wyniki osiągane przez organizację. O ile jednak jej przedstawiciele uzyskują odpowiednie przygotowanie merytoryczne i techniczne potrzebne do wykonywania ich specyficznych zadań, to powszechnie brakuje im odpowiedniej wiedzy i treningu w zakresie radzenia sobie z „ukrytą dynamiką” zawsze, choć z różnym nasileniem obecną w systemach.

Wspomniane treningi są realizowane w ramach Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, gdzie z powodów formalnych noszą nazwę „psychoterapii grupowej”. Trzeba jednak pamiętać, że jest to tzw. „psychoterapia szkoleniowa”, czyli adresowana nie do pacjentów borykających się z problemami klinicznymi, lecz do profesjonalistów w zakresie wspomagania rozwoju. Niektóre korzyści wynikające dla nich z uczestnictwa we wspomnianych treningach:

  • bezpośrednie doświadczenie własnego procesu zmiany, co pogłębia rozumienie doświadczeń klientów, współpracowników, podwładnych itp.,
  • możliwość przepracowania własnych problemów, ograniczających nie tylko w pracy zawodowej,
  • możliwość wzmacniania swoich zasobów, rozwijania kreatywności, samowiedzy, efektywności osobistej itp.,
  • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
  • praktyczne doświadczenie dynamiki i procesu grupowego – nieocenione dla zrozumienia sposobu funkcjonowania grup i zespołów, zarówno tych, którym pomagamy, jak też tych, których jesteśmy członkami,
  • poznawanie w działaniu technik i stylów pracy z grupą.

Terminy treningów przewidzianych w tym roku akademickim (do wyboru lub w całości):

  1. 9-10.02.2019
  2. 9-10.03.2019
  3. 6-7.04.2019
  4. 26-28.04.2019

Koszt uczestnictwa: 600,- zł za dwudniowy trening.

Specjalna oferta dla absolwentów Studium Coachingu MLC: koszt uczestnictwa wynosi dla Was 400,- zł za dwudniowe zajęcia.

Oferta specjalna dla absolwentów Studium Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii: osoby, które ukończyły już Studium, a potrzebują uzupełnić brakującą ilość doświadczenia własnego, wymaganą do ubiegania się o European Certificate of Psychotherapy, mogą uczestniczyć w wymienionej wyżej psychoterapii grupowej w cenie 300,- zł za dwudniowy trening.

Więcej informacji o tej formie pracy znajduje się na naszym blogu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem Polskiego Instytutu NLP – nlp@econlp.com.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o możliwości skorzystania z tej oferty decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.

Dodaj komentarz