18 stycznia o godzinie 17.00 będzie miał miejsce dzień otwarty Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC, a w ramach niego otwarte spotkanie Klubu Coacha MLC. Temat spotkania brzmi: „O roli Coacha, co potrafi oprócz bycia coachem, czyli o nieoczywistych kompetencjach i inspiracjach”.

Dzień otwarty szczególnie polecamy osobom zainteresowanym Studium Coachingu MLC. Po spotkaniu Klubu Coacha MLC, będzie możliwość dowiedzieć się więcej o programie Studium i specyfice Szkoły MLC.  Dla uczestników spotkania będzie również nadal obowiązywała promocyjna cena Studium: 10.000,- zł.