Praktyk NLP (Practitioner of NLP)

Edycja 54 / Edycja 55

Praktyk NLP to całościowe szkolenie certyfikacyjne, które spełnia wymogi ilościowe i tematyczne International Association for NLP.

Kurs ten rozwija i poszerza perspektywy w życiu zawodowym i osobistym. Uczy efektywnego modelu komunikowania się oraz technik umożliwiających rozwój umiejętności pomocnych w biznesie, profesjonalnej pomocy i samorozwoju.

12 korzyści z udziału w kursie Praktyk NLP 

 1. Doskonalenie komunikacji w życiu prywatnym i zawodowym oraz budowanie dobrych relacji z ludźmi.
 2. Nauczenie się panowania nad własnymi emocjami.
 3. Zdobycie umiejętności wyznaczania  i realizowania swoich celów.
 4. Rozwijanie umiejętności motywowania siebie.
 5. Odkrywanie i aktywowanie swojego potencjału.
 6. Rozwinięcie nowego, bardziej wspierającego podejścia do radzenia sobie z wszelkimi przeciwnościami losu.
 7. Poznanie klucza do podejmowania efektywnych decyzji.
 8. Twórcze i… jeszcze bardziej twórcze myślenie.
 9. Poznanie schematów działania ludzkiej psychiki.
 10. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
 11. Uzyskanie certyfikatu Praktyka NLP, nadającego międzynarodowe uprawnienia do oficjalnego stosowania NLP w pracy zawodowej. Szkolenie spełnia standardy ilościowe i tematyczne określone przez International Association for NLP (IANLP). 
 12. Osoby posiadające Certyfikat Praktyka NLP mają możliwość kontynuowania swojego szkolenia w ramach kursu Praktyka NLP na poziomie zaawansowanym (Practitioner of NLP Advanced) lub/i na poziomie
  Mistrz NLP (NLP Master Practitioner)

Dla kogo

Jeśli:
 • stajesz przed coraz to nowymi wyzwaniami, którym niełatwo podołać wobec rosnących oczekiwań otoczenia, tempa życia i zmian itp.,
 • zauważasz, że Twoje kompetencje zawodowe potrzebują wsparcia umiejętności „miękkich”, a posiadana przez Ciebie wiedza specjalistyczna nie wystarcza do efektywnej współpracy z innymi, rozwiązywania problemów międzyludzkich, radzenia sobie ze stresem itp.,
 • stawiasz na rozwój i czerpiesz satysfakcję z pracy nad sobą, poszukujesz metod odkrywania własnego potencjału, efektywnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie z emocjami,
 • należysz do grupy zawodowej, w której szczególnie istotne jest efektywne komunikowanie się z innymi oraz stosowanie wiedzy psychologicznej w praktyce
 • czytasz o NLP, słyszysz różne opinie na jego temat, lecz pragniesz osobiście poznać tę metodę, doświadczyć jej w działaniu i wypróbować w praktyce,
to to szkolenie jest dla Ciebie.

Forma zajęć

Celem kursu jest angażowanie uczestników w realne działanie i przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu NLP. Dlatego kurs odbywa się w małych grupach i w większości składa się z ćwiczeń grupowych i indywidualnych, dyskusji, demonstracji metod w działaniu i innych aktywności.

Przy każdej nauczanej technice, masz możliwość zaobserwować jej stosowanie przez doświadczonego trenera, a następnie sprawdzić jej działanie samodzielnie oraz przećwiczyć ją z inną osobą pod opieką prowadzącego.

Dbając o to, by przekazywać wiedzę i umiejętności z możliwie różnych perspektyw, by spełnić oczekiwania różnych osób, zajęcia prowadzone są przez trenerów, posiadających doświadczenia z różnych obszarów – coachingu, psychoterapii, biznesu, nauki itp.

Zajęcia odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele.

Co wyróżnia Polski Instytut NLP i nasze szkolenia

Na polskim rynku rozwoju osobistego aktywnie działamy od 1991r,  upowszechniając profesjonalną wiedzę i kompetencje z zakresu NLP i innych form praktycznej psychologii oraz ich  skuteczne i etyczne wykorzystanie.

Jako jedyna organizacja w Polsce posiadamy akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii (EA NLPt).

Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy prowadzić certyfikacyjne kursy NLP  zgodne z programem International Association for NLP.

Jako jedni z pierwszych w Polsce zaczęliśmy prowadzić certyfikacyjne kursy NLP.

Dotychczas:
 • zorganizowaliśmy ponad 50 edycji kursu Praktyk NLP,
 • przeszkoliliśmy ponad 3000 osób,
 • przeprowadziliśmy ponad 10 000 godzin szkolenia.
 • średnia ocen naszych szkoleń przez uczestników – 5,6/6

Traktujemy NLP jako skuteczne narzędzie pomocne w rozwoju osobistym oraz w pracy zawodowej. Zarówno oferowane programy, jak i nasza kadra, spełniają najwyższe międzynarodowe standardy (określone m.in. przez International Association for Neuro-Linguistic Programming – IANLP oraz European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy – EANLPt). Dbamy o to by NLP było profesjonalnym narzędziem, wykorzystywanym w odpowiednich celach.

Program

I. Wprowadzenie do NLP i sztuka komunikowania się, cz. I Komunikacja niewerbalna (20 godz.)

Porozumienie bez słów? Czy to możliwe? Pierwszy moduł zapoznaje z podstawowymi założeniami, metodami i modelami NLP, które dotyczą budowania relacji i porozumiewania się. Pozwala również sprawdzić, jak mowa ciała wpływa na jakość naszej komunikacji, szczególnie w trakcie tzw. „trudnych rozmów”.

II. Sztuka komunikowania się, cz. II Komunikacja werbalna oraz wyznaczanie i realizacja celów (20 godz.)

W trakcie drugiego modułu uczestnicy wzbogacają swoje umiejętności komunikowania się, poznając i trenując posługiwanie się językiem mówionym. Przysłowie głosi, że „język jest źródłem nieporozumień”. Niniejszy moduł uczy, jak unikać tych nieporozumień, rozwija umiejętność aktywnego słuchania, zadawania pytań, osiągania porozumienia i kierowania rozmową. Ponadto uczy w jaki sposób ustalać swoje cele tak, by zwiększać szansę ich osiągnięcia. Poza tym uczestnicy uczą się zastosowania modelu efektywnego kierowania w kontekście zarządzania, negocjacji, wspierania rozwoju, czy pomocy psychologicznej.

III. Zarządzanie wewnętrznymi zasobami (20 godz.)

Moduł trzeci odkrywa przed uczestnikami bogactwo narzędzi wspierających rozwój inteligencji emocjonalnej oraz kontrolowania swojego stanu wewnętrznego, szczególnie w sytuacjach, kiedy jest to szczególnie potrzebne. Uczy, w jaki sposób przygotować się do trudnych i wymagających wydarzeń poprzez budowanie dostępu do swoich mocnych stron oraz radzenie sobie z negatywnymi, blokującymi doświadczeniami z przeszłości.

IV. Modelowanie kompetencji. Efektywne strategie myślenia i działania (20 godz.)

Podczas tego modułu uczestnicy odkryją swoje strategie postępowania i nauczą się je odkodowywać tak, by mieć nad nimi większą świadomą kontrolę i je doskonalić. Poznają również „strategie geniuszy”, czyli gotowe, odkodowane strategie osób odnoszących sukcesy w swoim działaniu.  Pozwoli im to stosować strategie geniuszy w ich codziennym życiu. Zwiększają one skuteczność myślenia i działania każdego, kto z nich korzysta. Jak się okazuje geniusze to m.in. ci, którzy harmonijnie łączą możliwości swojego świadomego i nieświadomego umysłu

V. Trans-formacja – aktywowanie nieświadomego potencjału (20 godz.)

W tej części szkolenia uczestnicy odkryją, że zmiana może odbywać się na różnych poziomach naszej świadomości, czyli również w podświadomości oraz nieświadomości. Nauczą się podstaw wprowadzania w trans, a także wykorzystywania naturalnych stanów transu. Podczas modułu uczestnicy poznają także techniki pomagające wzmacniać swoje mocne strony, jak i sposoby radzenia sobie z konfliktami, niepożądanymi zachowaniami i lękiem. 

VI. Świadomość i nieświadomość w procesie zmian (20 godz.)

„Najlepsze, co możesz dla siebie (i dla innych) zrobić, to odzyskać swobodną komunikację i przepływ pomiędzy twoją świadomością i nieświadomością” (Brian Alman). Zadaniem modułu VI jest właśnie nauczyć Cię, jak to robić, by pełniej wykorzystywać nieświadomy potencjał w kreatywnym rozwiązywaniu problemów i realizacji celów.

VII. Integracja i ewaluacja (10 godz.)

Ewaluacja integruje materiał i umiejętności rozwinięte podczas całego kursu. Zapoznaje z całościowym modelem zbierania informacji, rozpoznawania stanu obecnego klienta oraz jego stanu pożądanego. Uczestnicy opanowują umiejętność formułowania celu oraz opracowywania konkretnych sposobów i strategii jego realizacji.

Terminy

lp Moduł Edycja 54 Edycja 55
I Wprowadzenie do NLP i sztuka komunikowania się, cz. I Komunikacja niewerbalna 28-29 stycznia 2017  8-9 kwietnia 2017
II Sztuka komunikowania się, cz. II Komunikacja werbalna oraz wyznaczanie i realizacja celów  11-12 luty 2017 22-23 kwietnia 2017
III Zarządzanie wewnętrznymi zasobami 11-12 marca 2017 6-7 maja 2017
IV Modelowanie kompetencji. Efektywne strategie myślenia i działania 25-26 marca 2017  20-21 maja 2017
V Trans-formacja – aktywowanie nieświadomego potencjału 8-9 kwietnia 2017 3-4 czerwca 2017
VI Świadomość i nieświadomość w procesie zmian 20-21 maja 2017 17-18 czerwca 2017
VII Integracja i ewaluacja 24 czerwca 2017 1 lipca 2017
Łączna długość szkolenia: 130 godz.

Inwestycja i zgłoszenia

Cena w przedpłacie do 8.03.2017 4 900 zł
Cena podstawowa 5 200 zł
Cena w pakiecie Praktyk NLP: oba kursy + Mistrz NLP 16 050 zł
Cena w pakiecie Praktyk NLP + Praktyk zaawansowany: cena podstawowa 8 950 zł

Zapraszamy na dzień otwarty 

Jeśli myślisz o udziale w kursie Praktyk NLP, chcesz nas poznać lub po prostu ciekawi Cię tematyka NLP, zapraszamy na dzień otwarty, który poprowadzi Benedykt Peczko!

Odbędzie się on 2 marca 2017 r. o godz. 18:00 w Warszawie przy ul. Niedzielskiego 2E lok. 12

Prosimy o zgłoszenia mailowe chęci uczestnictwa w dniu otwartym na adres: biuro@econlp.com

Formy płatności:

 1. Jednorazowa wpłata całej kwoty.
 2. Płatność w ratach – aby poznać szczegóły skontaktuj się z nami.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest dokonanie wpłaty zgodnie z wybraną formą płatności.

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie całościowej wpłaty lub pierwszej raty.

Szczegółowe zasady uczestnictwa zamieszczone są w Regulaminie szkoleń otwartych PINLP.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy na Praktyka NLP wiosna 2017 edycja 55

O rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie o numerze 2.14/00146/2016, w związku z czym osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie Praktyk NLP mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uwaga: Osoby, które są aktualnie w psychoterapii lub mają potrzebę jej odbycia, powinny decydować się na udział w szkoleniu dopiero po zakończeniu procesu psychoterapeutycznego (minimalny czas, który powinien upłynąć to 3 miesiące).

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu „Praktyk NLP” (Practitioner of NLP).
Szkolenie można kontynuować w ramach kursu Praktyk NLP – kurs zaawansowany (Practioner of NLP Advanced).