Tylko do 3 stycznia promocyjna, bardzo atrakcyjna cena.

Poznasz specyfikę pracy w kontekście coachingu zespołowego z perspektywy coacha wewnętrznego i zewnętrznego. Nauczysz się samodzielnie planować i prowadzić coaching.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu, który potwierdza posiadanie kompetencji prowadzenia coachingu zespołowego.

Więcej informacji tutaj.